MISSIE Kunst en onderwijs komen samen in Almere. Want ieder kind heeft recht op goede cultuureducatie. Collage Almere en BonteHond werken samen om duurzame kwaliteitsverbetering en verankering van cultuureducatie in Almere te realiseren. We ondersteunen scholen in het ontwikkelen van hun meerjarenprogramma cultuuronderwijs en we werken samen aan de doorontwikkeling van de multidisciplinaire leerlijn Kunst is Dichterbij dan je Denkt (KIDD) die daarvan een onderdeel kan zijn.
Contact
Initiatiefnemers: Bontehond / Collage - AlmereBontehondCollage Almere
Cultuureducatie met Kwaliteit Almere is een samenwerking tussen BonteHond en Collage Almere. Expertise en jarenlange ervaring wordt gebundeld om scholen nog beter te kunnen begeleiden en inspireren op het gebied van cultuuronderwijs.

CMK Almere ontvangt meerjarige subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie en Gemeente Almere vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Logo Bonte HondLogo Collage
Meer weten over CMK Almere of wil je als school graag deelnemen? Neem contact op met Anne Wiersma of Christel van der Velden.
Kunstisdichterbij danjedenkt
Theatergezelschap BonteHond ontwikkelde in de eerste twee CMK-periodes samen met scholen, kunstenaars en culturele parners Kunst is Dichterbij dan je Denkt: een kunst- en cultuurprogramma voor het Almeerse onderwijs, geïnspireerd op de eigen culturele omgeving. KIDD wordt sindsdien met plezier en succes uitgevoerd op ruim 30 Almeerse scholen en is onderdeel van Cmk Almere. Meer weten en mee doen? www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl